Cenník prenájmu stanov Pagoda

Cenník prenájmu stanov Pagoda

  • Stan Pagoda 5 x 5 m . aj s bočnými stenami 360,00 €,-/deň

Pri ďalších dňoch prenájmu možná zľava.