Cenník prenájmu pódia

  • pódium 5 x 5 m bez strechy so schodmi 390,- €/deň
  • pódium 5 x 5 m so strechou a schodmi 690,- €/deň

Uvedené ceny sú bez DPH a bez dopravy.